Природа - Град - ТрадицииВсички автори
Крайречен кръг за разходка, спорт и забавление (с. Шехово)
На р. Луда Камчия в с. Шехово

Автор: МаГИ


Крайречен кръг за разходка, спорт и забавление

Общ план на парка край реката
Общ план на парка край реката

Село Шехово е разположено в Източна Стара планина, в долината на р. Луда Камчия. Когато се преселват от Източните Родопи, след Освобождението, нашите праотци го предпочитат заради вековните гори, които са им били нужни за занаята - кюмюрджийството. Занаятът им обаче не трае дълго, шеховци преминават към земеделие, а горите се запазват. В днешно време все още се радваме на горите около селото ни, които за съжаление бързо намаляват. Радваме се и на дивата красива природа, на спокойствието, което е гарантирано заради мястото на селото в тупик. Към него води само един път, с дължина 3 км от отсечката, която свързва Върбишки и Котелски проходи. Между с.Бероново и Мокренската урва. Красиво, спотаено, девствено място - което искаме да запазим. И в същото време да го направим удобно за ползване, за развлечение, радост, отмора и активна почивка, както за нас - така и за нашите гости, деца и роднини.

Настоящата публикация представя идеен проект за създаване на малък парк с кръгова алея "Около реката". Лесни за облагородяване, естествени и красиви места. Които се посещават за разходка от шеховци. По цимента през реката, около Мариновия гьол, под орехите на буля Тач'коца, на "Дансинга", където се събират тинейджърите за по-добро телефонно покритие или просто да поговорят.

На входната точка на селото: идея за разполагане на красива входна табела преди моста и вместо контейнери с боклук наоколо, красива пергола с пейка и великолепен изглед към планината. Под Дансинга малък паркинг с настилка от тревна фуга.
Снимките са доста претенциозни. Подбрани от архитекти из интернет, но изпълнението не е задължително да бъде скъпо и префърцунено като в градски парк. Вместо пергола - може да е пейка или беседка от дървени поизгладени талпи и греди.
Вход към селото, пред моста
Вход към селото, пред моста
На Дансинга: Пергола и пейка с изглед към Стара Планина
На Дансинга: Пергола и пейка с изглед
към Стара Планина
Изглед от Дансинга - реална снимка
Изглед от Дансинга - реална снимка
Под Дансинга до моста: паркинг
Под Дансинга до моста: паркингМАРИНОВ ГЬОЛ - центърът на Шехово през лятото. На риба, на къпане или просто на пикник - край огъня, до ромолящата Камчия. До вира се намира цимента на военния път. Място да си натопиш краката в зноен летен ден, да си изпереш килима или просто да се порадваш на реката от центъра на течението ѝ.

Маринов гьол: около огъня
Маринов гьол: на пикник около огъня
Идееен план за Маринов гьол
Идееен план за Маринов гьол
Кът за почивка и съзерцание край реката
Кът за почивка и съзерцание край реката
Пред Маринов гьол
Пред Маринов гьолПоляната между двете реки - Медвенска и Луда Камчия. В днешно време превърната в сметища, пасище и осеяна с боклуци и говежди л---а. А е било време, когато на тази поляна са се провеждали празниците и хорото на селото. Леля Стойка Кайрякова си спомня и разказва как е било преди. Защо да не бъде и днес? Широко място, което се нуждае от окосяване, подравняване и ограждане на две спортни игрища - за тенис и футбол. Вместо боклуци и говеда... Имаме избор.

Спортна зона на сметището зад върбите
Спортна зона на сметището зад върбите
Общ план на спортна площадка
Общ план на спортна и детска площадка
Тенис на трева и футбол на малки вратички вместо боклуци, бурени и крави
Тенис и футбол на малки вратички
вместо боклуци и пасище

Футбол и тенис вместо сметища и бурени
Футбол и тенис вместо сметища и бурени


Детска площадка. И за нея има място. Точно на отсрещния бряг на реката, срещу Маринов гьол. Непретенциозна от естествени и подръчни материали. Или направо готова от пластмаса, монолитна и преносима, която ще се съхранява през зимата на закрито.

Детска площадка срещу Маринов гьол
Детска площадка срещу Маринов гьол
Идеи за игра на децата на брега на реката
Идеи за игра на децата на брега на реката


Пътеки. По желание и за разкош. Между различните обекти на парка "Около реката" в с. Шехово

Пътеки - красота, чистота сред природата
Пътеки - красота и чистота сред природата
Да създадем красота, не е трудно и скъпо
Да създадем красота, не е трудно и скъпо
Малък плаж под вливането на двете реки
Малък плаж под вливането на двете реки
Реална снимка
По пътеките на Шехово в алеите на парка "Около реката": село за отдих, развлечение и селски туризъм
По пътеките на Шехово в алеите на парка
"Около реката": място за отдих, развлечение
и селски туризъм


Preview Large Images
Copyright © 2008 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement