prev next

Легенда за Коледната Елха

Когато се родил Спасителят, всички живи същества зарадвани, развълнувани искали да видят Младенеца да го поздравят и поднесат дарове. Но това могли да сторят само най-високите от тях - палмата, маслината и елата. Първите две се присмели на елата, че има остри бодли, а смолата ѝ мирише, а не ухае. Горката ела - примирена, засрамена гледала от високо сияещото дете в люлката. Палмата поднесла лист за витрило, маслината уханна капка масло, а елхата скърбяла за своето недостойнство пред Младенеца. Видял я ангелът и я съжалил - Ела Елице - обърнал се той, сега ще те накича да си по-красива от останалите - и смигнал на звездите от небето. Вмигом те наскачали по клоните и заблестели приказно. В това време Младенецът отворил очи, усмихнал се и протегнал ръчички към обсипаната със звездички Елха. Така скромността била наградена, а Елата затрептяла, засияла от радост. Но не се възгордяла, а кротко осветявала Светата нощ. (от Елин Пелин)

Снимки от Торонто, София и Котел 24.дек.2019
Весела Коледа

Home Prev Next