Счетоводни и финансови услуги

Контакт: Даниел Кътев AMP - 514-906-7785

Ипотеки и рефинансиране; Високо-доходни и ниско-рискови инвестиции
Банкови продукти; Пенсионно осигуряване
Данъчни декларации и планиране; Детски образователни влогове
Счетоводно обслужване; Трансфер на пари с MoneyGram
Застраховки; Заверка на документи и покани

Tel Montreal: /514/906-7785 Tel USA/Canada: 1-800-761-6154
WEB: www.bgmontreal.biz email: info@danielkatev.com


Ипотечен брокер-консултант - Multi Prets

Контакт: Веселина Сандрева 514-651-2097
Ипотека с най-добър лихвен % и условия - c повече от 20 финансови институции

ИПОТЕКА за покупка на нов дом:
- Даже вашата банка да ви е отказала;
- Дори да нямате пари за начална вноска;
- Дори да сте Self-employed / Autonome
НУЖДАЕТЕ се от пари за:
- Ремонтни работи във вашия дом;
- Инвестиции за пенсия или обучение;
- Консолидация на кредитни задължения
ФИНАНСИРАНЕ за бъдещи и настоящи БИЗНЕС собственици

Tel: 514-651-2097 email: vsandreva@multi-prets.com


Димка Петрова - Застраховки

Контакт: Димка Петрова (514) 920-0990
Не се застраховайте преди да позвъните на мен!
Нашите услуги са специализирани в ЗАСТРАХОВКИ на:

АВТОМОБИЛИ
ДОМ И ИМУЩЕСТВО
ЖИВОТ и ЗДРАВНА
VISITOR'S MEDICAL

Tel: (514) 920-0990 Fax: (514) 807-4381
Офис адрес: 832, bul. Decarie, bur.104, Ville St.Laurent H4L 3L9
email: petrovadimka@yahoo.ca


Ана Микова - Best Financial Security

Контакт: Ана Микова (514) 219-9045
Застраховайте се сега, за да имате увереност утре!

Best Financial Security е финансова фирма, която предлага:
Заеми, инвестиции, ипотечни кредити (моргич)
Застраховки (живот, инвалидност, злополука, тежки травми, здравни застраховки за туристи и новопристигнали имигранти)
Детски образователни влогови (RESP)

Работим с 12 застрахователни компании, 4 банки, Multi-Prets. Обслужваме QC и ON
Tel: (514) 219-9045 email: ana@bestfinancialsecurity.com
Работно време: понеделник - събота 9:30 - 20:00


Copyright © 2008-2013 BIZIMI Center. Home | Mission | Link to Us | Submit / Update advertisement